taiyang

Akupunktur

Akupunktur - behandlingAkupunktur är en av behandlingsmetoderna inom Kinesisk Medicin.

Akupunktur – behandling inom den Kinesiska Medicinen, som går ut på att genom att placera tunna nålar på speciella punkter på kroppen, försöka skapa balans i kroppens energier.

En kropp i balans är en frisk kropp.

 

 

Akupunktur – behandling – hur går den till ?

Behandlingen startar med att vi sitter ner och pratar en stund, då jag ställer frågor som jag tycker är relevanta inför behandlingen. Det kan vara frågor som gäller själva symptomen, men även frågor om livsstil, matvanor eller viktiga händelser i livet.

Sen tittar jag på din tunga och känner på din puls. Dessa två moment ingår i den Kinesiska Medicinen för att ställa diagnos, eftersom hela kroppen är representerad på tungan och likaså i pulsen. Detta tillsammans med frågorna, och andra iakttagelser hjälper till att få en helhetsbild av dig och ditt eventuella problem.

Sen bestämmer jag vilka punkter jag ska använda och sätta nålar på. Nålarna är mycket tunna och jag använder enbart sterila engångsnålar.

Qi

Genom att placera nålarna på punkterna så vill man hjälpa till att skapa ett fritt flöde av Qi (energi) i kroppen. Qi är ett grundbegrepp inom Kinesisk Medicin, som man ofta översätter som ”livsenergi”. Qi ska flöda fritt i kroppen för att man ska må bra. Den här energin cirkulerar i Meridianerna, men Qi finns överallt i allting.

Meridianer

Meridianer är som nätverk som vi har i kroppen där Qi cirkulerar. Den del av meridianerna som ligger ytligt är där vi hittar punkterna vi använder när vi placerar nålarna.

Yin och Yang

Ett annat grundbegrepp inom den Kinesiska Medicinen är Yin och Yang.
Teorin om Yin och Yang säger att alla objekt och fenomen i universum har två motsatta aspekter, vilka befinner sig i en ömsesidig kontrollerande samverkan.
De är ömsesidigt beroende av varandra och förändras hela tiden.

Andra behandlingssätt kan också användas eller kombineras med Akupunktur om det skulle vara relevant, som t.ex.: moxa, koppning, örtmedicin.

Akupunktur - behandling